Close

March 9, 2017

Lương nhân viên bán hàng – Trả sao cho đúng?

Với một công việc đòi hỏi sự cố gắng thường xuyên
của nhân viên bán hàng, cơ chế lương thưởng luôn là công cụ để
các chủ cửa hàng sử dụng để có thể thúc đẩy sự hăng hái nhiệt
tình của nhân viên trong công việc, nhưng để trả sao cho xứng
đáng vẫn là một thách thức lớn.

1. Hãy trả lương theo hiệu quả công việc

Mức lương của nhân viên bán hàng bao gồm lương cứng và tiền
lương trả theo doanh số (tiền hoa hồng). Lương cứng là khoản
tiền tạo cảm giác nhân viên bán hàng không cần làm mà vẫn nhận
được.

Đó là lý do, tiền lương trả theo doanh số hiện nay rất thịnh
hành vì nó tạo động lực cho nhân viên phấn đấu cố gắng hết
mình. Họ làm việc với hiệu suất cao thì lương sẽ cao còn không
sẽ ngược lại. Ngoài ra còn tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhân
viên, điều này sẽ góp phần trong việc thúc đẩy doanh số lợi
nhuận cửa hàng.

Đừng bao giờ trả lương cho nhân viên theo quy định cứng nhắc
rằng bạn chỉ có thể mua được thời gian của họ, nhưng nếu nhân
viên làm việc nhiệt tình và mang lại lợi nhuận cho cửa hàng thì
bạn không cần phải mua thời gian mà phải mua kết quả công việc
của họ. Nhân viên biết rằng tiền lương họ nhận được là vì hiệu
suất công việc họ làm ra.

2. Trả lương phải minh bạch

Lương phải thật rõ ràng và minh bạch, khi một nhân viên biết
chắc chắn rằng nếu lao động hiệu quả thì đến cuối tháng hay
cuối năm sẽ được nhận một khoản tiền thưởng thì sẽ cố gắng hết
sức để làm tốt hơn nữa công việc của mình.

Hãy để cho nhân viên thấy, số tiền thưởng họ nhận được liên
quan đến kết quả công việc để họ cố gắng phát huy.

Nếu tiền thưởng chỉ đơn thuần là nhân viên chỉ “làm việc tốt”
thì tiền thưởng dần dần sẽ không còn là động lực để họ làm việc
tích cực hơn, bởi khoản tiền thưởng đó đến rất dễ dãi mà không
không thực sự phải cố gắng nhiều.

Đó là là lý do chủ của hàng nên lập ra những bản tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng hoàn thành công việc cũng như những giá trị
trong ý tưởng bán hàng giúp tăng doanh số của nhân viên.

Dù biết kinh doanh khó khăn, không phải cửa hàng nào cũng đủ
khả năng trả cho nhân viên bán hàng của mình một mức lương cao,
nhưng cách tính toán lương, thưởng thật phù hợp cần để nhân
viên thấy được rằng, nếu cố gắng, họ sẽ được đáp trả xứng đáng.
Họ sẽ cố gắng làm việc một cách hiệu quả nhất cũng như có thể
làm việc lâu dài tại cửa hàng của bạn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *