Close

tiếng Anh

Những rào cản khiến startup công nghệ Việt khó “tỏa sáng”

Lê Thanh Sơn là nhà sáng lập Startup Grind (Singapore) – một cộng đồng kết nối doanh nhân, nuôi dưỡng các hệ sinh thái khởi nghiệp tại 85 quốc gia.   Startup Grind cũng là đối tác của Google trong phát triển kỹ năng cho doanh nhân. Với những hiểu […]

Đọc Thêm