Close

Robert Nay

6 startup triệu đô của các “doanh nhân teen”

Trang MSN giới thiệu các công ty khởi nghiệp kiếm bộn tiền của các “doanh nhân” vẫn còn đang đi học… 1. Nick D’Aloisio Sinh viên triết học người Anh Nick D’Aloisio đã thành lập công ty đầu tiên của mình vào năm 2011, khi mới ở tuổi 16. D’Aloisio […]

Đọc Thêm