Close

nhân viên văn phòng

Tăng hiệu suất làm việc: Chỉ cần 2 giây

Tư thế cơ thể trong quá trình làm việc có vai trò quan trọng hơn bạn nghĩ. Việc ngồi thẳng hay còng lưng đều có tác động lớn đến chất lượng công việc. Max Vercruyssen – chuyên gia về hiệu suất lao động (nghiên cứu về các yếu tố thể […]

Đọc Thêm