Close

người Việt Nam

Quản lý người Việt đầu tiên ở Google Châu Á

Làm việc trong không gian mở của môi trường quốc tế, ngồi trước máy tính 16 giờ/ngày chỉ là “chuyện nhỏ”. Đó là suy nghĩ hơn 6 năm về trước của Bạch Dương, một trong những người Việt Nam đầu tiên làm việc cho Google châu Á. * Lý do […]

Đọc Thêm