Close

lãng phí

Hỗ trợ khởi nghiệp: Tấm huy chương hai mặt

Sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước có vai trò quan trọng với các dự án khởi nghiệp. Tuy nhiên, hỗ trợ cho ai, hỗ trợ như thế nào… là bài toán khó với Việt Nam.  Từ phía Nhà nước, nhiều sáng kiến với chiến lược quốc gia về […]

Đọc Thêm