Close

Josh Tolan

3 thách thức lớn mà các doanh nhân trẻ phải đối mặt

Chia sẻ về những bài học trong quá trình khởi nghiệp của Josh Tolan – CEO của Spark Hide, một giải pháp phỏng vấn video được sử dụng bởi hơn 2.000 công ty trên toàn cầu. Cuộc hành trình doanh nhân của tôi bắt đầu khi tôi thực hiện chuyến […]

Đọc Thêm