Close

họp hiệu quả

Lãnh đạo giỏi không làm những điều này khi họp

Dù chuyện họp là cần thiết, nhưng khi là người lãnh đạo, bạn nên tham khảo danh sách những việc mà “các nhà lãnh đạo giỏi không làm khi điều hành một cuộc họp”.Đừng “canh theo đồng hồ” Lịch họp thường theo những khoảng thời gian cố định là 30 […]

Đọc Thêm