Close

giá trị thương hiệu

Khi cần, phải biết nói “không” với khách hàng

Facebook đã và đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới, vì vậy, mỗi sự thay đổi (tăng tiện ích, siết chặt chính sách với người dùng…) đều dẫn đến sự “rúng động” nhất định cho cộng đồng mạng. Đọc E-paper Gần đây nhất, trung tuần tháng 11 vừa […]

Đọc Thêm