Close

đưa ông táo về trời

Bày “chiêu” đưa ông Táo về trời- cả năm sung túc, bếp nhà ấm no

Theo phong tục cổ truyền, người Việt Nam tin rằng, hằng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch sẽ đưa ông Táo về trời, trình báo những việc đã xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Sau đó, đến đêm Giao thừa Táo Quân mới trở về […]

Đọc Thêm