Close

du mục

Startup dành cho người xê dịch: Một hợp đồng “thuê khắp thế giới”

Roam là một mạng lưới không gian sống chung (co-living space) với dịch vụ cho thuê chỗ ở hướng đến đối tượng là “dân du mục thời kỹ thuật số”, người làm việc không cố định một chỗ hay những người thích chu du muốn có thể thoải mái di […]

Đọc Thêm

Đi khắp thế giới và dựng cơ nghiệp chỉ với chiếc laptop

Tim Norton – ông chủ của 90 Seconds là một bằng chứng về việc kinh tế chia sẻ có khả năng thay đổi cuộc sống nhiều người lẫn cách xây dựng một doanh nghiệp kiểu mới.  Công ty 90 Seconds là nền tảng sản xuất video dựa trên nền tảng đám […]

Đọc Thêm