Close

chiến thuật

Chiến thuật kiểm soát sự tăng trưởng nhanh chóng

Việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn đang phát triển. Doanh số và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Sau những nỗ lực liên tục, cuối cùng bạn đã bắt đầu nhìn thấy kết quả. Giai đoạn phát triển nhanh là một trong những thời điểm phấn khích […]

Đọc Thêm

Chiến thuật kiểm soát sự tăng trưởng nhanh chóng

Việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn đang phát triển. Doanh số và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Sau những nỗ lực liên tục, cuối cùng bạn đã bắt đầu nhìn thấy kết quả. Giai đoạn phát triển nhanh là một trong những thời điểm phấn khích […]

Đọc Thêm

3 chiến thuật để thuyết trình hiệu quả

Bạn cần thuyết phục các nhà đầu tư đổ tiền vào dự án của mình, tạo thêm mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng, lôi kéo nhân tài, hay thậm chí là tìm sự ủng hộ của nhóm cho ý tưởng, ý kiến, kế hoạch hành động của mình? Tất […]

Đọc Thêm