Close

Bruno Haid

Startup dành cho người xê dịch: Một hợp đồng “thuê khắp thế giới”

Roam là một mạng lưới không gian sống chung (co-living space) với dịch vụ cho thuê chỗ ở hướng đến đối tượng là “dân du mục thời kỹ thuật số”, người làm việc không cố định một chỗ hay những người thích chu du muốn có thể thoải mái di […]

Đọc Thêm