Close

blog

Sử dụng blog để phát triển sự nghiệp như thế nào

Karthik Rajan là một chuyên gia dữ liệu ở Houston (Texas, Hoa Kỳ), từng làm việc tại các công ty về lĩnh vực đầu tư, năng lượng. Rajan có niềm đam mê rất lớn với việc viết lách. Anh đã sử dụng tài năng đó của mình để tạo nên […]

Đọc Thêm