Close

Nhân sự

Kinh nghiệm phỏng vấn để tuyển được quản lý bán hàng tốt nhất

Các câu hỏi phỏng vấn về hành vi để chọn ra ứng cử viên tốt nhất Thực tế cho thấy rằng nhìn vào hành vi trong quá khứ là cách tốt nhất để dự đoán hiệu suất làm việc trong tương lai của họ. Vì vậy đừng lãng phí thời […]

Đọc Thêm

Giải pháp phần mềm quản trị nhân sự Hugate HRM

Phần mềm quản lý tính lương, chấm công, nghỉ phép, BHXH, Hợp đồng lao động

Quản lý nguồn nhân lực là những hoạt động mà ban quản trị nhân sự phải tiến hành triển khai sắp xếp nhân lực nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Quy trình này gồm các bước tuyển dụng, đào tạo, quản lý, trả lương, nâng […]

Đọc Thêm